Invånare i kommunen, Torsås

Torsås kommun ligger i Kalmar län och har 7 113 invånare. Antalet invånare i kommunen är det 42:a lägsta i landet.

Antal personer boende i kommunen den 31 december varje år.