Invånare i kommunen, Torsås

Torsås kommun ligger i Kalmar län och har en befolkning på 7 125 människor (2019). Landarealen är 471 kvadratkilometer.

Antal personer boende i kommunen den 31 december varje år.