Invånare i kommunen, Torsås

Torsås kommun ligger i Kalmar län och har 7 002 invånare. Antalet invånare i kommunen är det 40:e lägsta i landet.

Antal personer boende i kommunen den 31 december varje år.