Kommunens kostnader, Oskarshamn

Oskarshamns kommun ligger i Kalmar län och har 27 028 invånare. Värdet för kommunens kostnader är nära genomsnittet med 67 984 kr per invånare.

Avser kommunens totala nettokostnader dividerat med antal invånare. Nettokostnaden avser verksamhetskostnader samt kostnader för avskrivningar minus verksamhetens intäkter. Nettokostnaden visar alltså hur stor del av verksamheten som kommunen måste finansiera med skattemedel, generella statsbidrag och utjämning.