Kommunens skatteintäkter, Oskarshamn

Oskarshamns kommun ligger i Kalmar län och har 27 147 invånare. Värdet för kommunens skatteintäkter är det 34:e högsta i landet med 50 164 kr per invånare.

Kommunens skatteintäkter dividerat med antal invånare. Avser de preliminära intäkterna från kommunalskatten baserat på kommunens eget skatteunderlag.