Kommunens skatteintäkter, Oskarshamn

Oskarshamns kommun ligger i Kalmar län och har 27 220 invånare. Värdet för kommunens skatteintäkter är det 46:e högsta i landet med 51 389 kr per invånare.

Kommunens skatteintäkter dividerat med antal invånare. Avser de preliminära intäkterna från kommunalskatten baserat på kommunens eget skatteunderlag.