Anställda i kommunen, Oskarshamn

Oskarshamns kommun ligger i Kalmar län och har 27 220 invånare. Värdet för anställda i länet är det 77:e högsta i landet med 2 406 antal årsarbetande.

Antal årsarbetande i kommun eller region. Antalet årsarbetare räknas fram med hjälp av den faktiska sysselsättningsgraden för månadsavlönade och arbetade timmar för timavlönade.