Andel företagare, Oskarshamn

Oskarshamns kommun ligger i Kalmar län och har 27 147 invånare. Värdet för andel företagare är det åttonde lägsta i landet med 4,1 procent.

Den här variabeln visar det hur stor andel av befolkningen i åldern 20-64 som driver ett eget företag.