Andel företagare, Oskarshamn

Oskarshamns kommun ligger i Kalmar län och har en befolkning på 26 928 människor (2018). Landarealen är 1 055 kvadratkilometer.

Den här variabeln visar det hur stor andel av befolkningen i åldern 20-64 som driver ett eget företag.