Förvärvsfrekvens, Oskarshamn

Oskarshamns kommun ligger i Kalmar län och har en befolkning på 26 928 människor (2018). Landarealen är 1 055 kvadratkilometer.

Andel av befolkningen 20-64 år som förvärvsarbetade någon gång under året. Redovisas i procent.