Andel högutbildade, Oskarshamn

Oskarshamns kommun ligger i Kalmar län och har 27 147 invånare. Värdet för andel högutbildade är nära genomsnittet med 17,7 procent.

Andel personer med minst 3 års eftergymnasial utbildning i åldersgruppen 25-64 år.