Andel högutbildade, Oskarshamn

Oskarshamns kommun ligger i Kalmar län och har en befolkning på 27 102 människor (2019). Landarealen är 1 055 kvadratkilometer.

Andel personer med minst 3 års eftergymnasial utbildning i åldersgruppen 25-64 år.