Skattesats, Oskarshamn

Oskarshamns kommun ligger i Kalmar län och har 27 147 invånare. Under 2021 uppgick kommunalskatten i Oskarshamns kommun till 34,12 procent, vilket var den 51:a högsta i Sverige.

Redovisas som den sammanlagda skattesatsen som består av en skattesats till kommunen och en skattesats till landstinget. Begravningsavgiften är exkluderad liksom avgifter till religiösa samfund.