Skattesats, Oskarshamn

Oskarshamns kommun ligger i Kalmar län och har 26 918 invånare. Under 2024 uppgick kommunalskatten i Oskarshamns kommun till 34,21 procent, vilket var den 48:e högsta i Sverige.

Redovisas som den sammanlagda skattesatsen som består av en skattesats till kommunen och en skattesats till landstinget. Begravningsavgiften är exkluderad liksom avgifter till religiösa samfund.