Befolkningsökning, Oskarshamn

Oskarshamns kommun ligger i Kalmar län och har 27 147 invånare. Mellan åren 2017-2020 var befolkningsökningen i Oskarshamns kommun nära genomsnittet med 0,8 procent.

Procentuell befolkningstillväxt i kommunen på tre års sikt. Ett negativt värde visar alltså på en minskad befolkning under perioden och vice versa.