Befolkningsökning, Oskarshamn

Oskarshamns kommun ligger i Kalmar län och har 27 220 invånare. Mellan åren 2018-2021 var befolkningsökningen i Oskarshamns kommun nära genomsnittet med 1,1 procent.

Procentuell befolkningstillväxt i kommunen på tre års sikt. Ett negativt värde visar alltså på en minskad befolkning under perioden och vice versa.