Befolkningsökning, Oskarshamn

Oskarshamns kommun ligger i Kalmar län och har 26 918 invånare. Mellan åren 2020-2023 var befolkningsökningen i Oskarshamns kommun den 94:e lägsta i landet med −0,8 procent.

Procentuell befolkningstillväxt i kommunen på tre års sikt. Ett negativt värde visar alltså på en minskad befolkning under perioden och vice versa.