Företagens lönsamhet, Nybro

Nybro kommun ligger i Kalmar län och har 20 145 invånare. Värdet för företagens lönsamhet är det 41:a högsta i landet med 14,4 procent.

Företagens lönsamhet beräknas som avkastningen på det sysselsatta kapitalet. Satmliga privata aktiebolag är inkluderande frånsett den finansiella sektorn, samt fiskeri-, skogsbruk, och jordbrukssektorn.