Kommunens skatteintäkter, Nybro

Nybro kommun ligger i Kalmar län och har 20 284 invånare. Värdet för kommunens skatteintäkter är det 51:a lägsta i landet med 44 240 kr per invånare.

Kommunens skatteintäkter dividerat med antal invånare. Avser de preliminära intäkterna från kommunalskatten baserat på kommunens eget skatteunderlag.