Andel förtidspensionärer, Nybro

Nybro kommun ligger i Kalmar län och har 20 284 invånare. Värdet för andel förtidspensionärer är det sextonde högsta i landet med 6,5 procent.

Antal personer registrerade med sjuk- och aktivitetsersättning hos Försäkringskassan i december varje år som andel av befolkningen 16-64 år.