Andel företagare, Nybro

Nybro kommun ligger i Kalmar län och har 20 145 invånare. Värdet för andel företagare är det 91:a lägsta i landet med 8,5 procent.

Den här variabeln visar det hur stor andel av befolkningen i åldern 20-65 som driver ett eget företag.