Andel företagare, Nybro

Nybro kommun ligger i Kalmar län och har 20 284 invånare. Värdet för andel företagare är det 93:e lägsta i landet med 5,9 procent.

Den här variabeln visar det hur stor andel av befolkningen i åldern 20-64 som driver ett eget företag.