Sysselsättningsgrad, Nybro

Nybro kommun ligger i Kalmar län och har 20 145 invånare. Värdet för sysselsättningsgrad är det 67:e lägsta i landet med 79,9 procent.

Andel av befolkningen 20-65 år som klassas som förvärvsarbetade.