Andel högutbildade, Nybro

Nybro kommun ligger i Kalmar län och har 20 145 invånare. Värdet för andel högutbildade är nära genomsnittet med 17,6 procent.

Andel personer med minst 3 års eftergymnasial utbildning i åldersgruppen 25-64 år.