Skattesats, Nybro

Nybro kommun ligger i Kalmar län och har 20 145 invånare. Under 2024 uppgick kommunalskatten i Nybro kommun till 34,19 procent, vilket var den 51:a högsta i Sverige.

Redovisas som den sammanlagda skattesatsen som består av en skattesats till kommunen och en skattesats till landstinget. Begravningsavgiften är exkluderad liksom avgifter till religiösa samfund.