Befolkningsökning, Nybro

Nybro kommun ligger i Kalmar län och har 20 273 invånare. Mellan åren 2017-2020 var befolkningsökningen i Nybro kommun den 67:e lägsta i landet med −0,7 procent.

Procentuell befolkningstillväxt i kommunen på tre års sikt. Ett negativt värde visar alltså på en minskad befolkning under perioden och vice versa.