Befolkningsökning, Nybro

Nybro kommun ligger i Kalmar län och har 20 284 invånare. Mellan åren 2018-2021 var befolkningsökningen i Nybro kommun den 90:e lägsta i landet med −0,3 procent.

Procentuell befolkningstillväxt i kommunen på tre års sikt. Ett negativt värde visar alltså på en minskad befolkning under perioden och vice versa.