Medelålder, Nybro

Nybro kommun ligger i Kalmar län och har 20 273 invånare. Värdet för medelålder är nära genomsnittet med 44,1 år.

Medelålder på befolkningen boende i kommunen den 31 december varje år.