Invånare i kommunen, Nybro

Nybro kommun ligger i Kalmar län och har 20 145 invånare. Antalet invånare i kommunen är det 123:e högsta i landet.

Antal personer boende i kommunen den 31 december varje år.