Invånare i kommunen, Nybro

Nybro kommun ligger i Kalmar län och har en befolkning på 20 350 människor (2018). Landarealen är 1 177 kvadratkilometer.

Antal personer boende i kommunen den 31 december varje år.