Invånare i kommunen, Nybro

Nybro kommun ligger i Kalmar län och har 20 303 invånare. Antalet invånare i kommunen är det 122 i landet.

Antal personer boende i kommunen den 31 december varje år.