Andel förtidspensionärer, Mörbylånga

Mörbylånga kommun ligger i Kalmar län och har 16 144 invånare. Värdet för andel förtidspensionärer är det 76:e lägsta i landet med 4,2 procent.

Antal personer registrerade med sjuk- och aktivitetsersättning hos Försäkringskassan i december varje år som andel av befolkningen 16-64 år.