Andel förtidspensionärer, Mörbylånga

Mörbylånga kommun ligger i Kalmar län och har en befolkning på 15 048 människor (2018). Landarealen är 670 kvadratkilometer.

Antal personer registrerade med Aktivitets- och sjukersättning hos Försäkringskassan i december varje år som andel av befolkningen 16-64 år.