Andel förtidspensionärer, Mörbylånga

Mörbylånga kommun ligger i Kalmar län och har 15 985 invånare. Värdet för andel förtidspensionärer är det 72:a lägsta i landet med 3,8 procent.

Antal personer registrerade med sjuk- och aktivitetsersättning hos Försäkringskassan i december varje år som andel av befolkningen 16-64 år.