Förvärvsfrekvens, Mörbylånga

Mörbylånga kommun ligger i Kalmar län och har 15 985 invånare. Värdet för förvärvsfrekvens är det tjugonde högsta i landet med 85,6 procent.

Andel av befolkningen 20-64 år som klassas som förvärvsarbetade. Tidsseriebrott mellan 2018 och 2019 då SCB övergick till ny metod. Läs mer hos SCB - RAMS.