Förvärvsfrekvens, Mörbylånga

Mörbylånga kommun ligger i Kalmar län och har 15 487 invånare. Värdet för förvärvsfrekvens är det 31:a högsta i landet med 84,6 procent.

Andel av befolkningen 20-64 år som klassas som förvärvsarbetade. Tidsseriebrott mellan 2018 och 2019 då SCB övergick till ny metod. Läs mer hos SCB - RAMS.