Andel högutbildade, Mörbylånga

Mörbylånga kommun ligger i Kalmar län och har 15 722 invånare. Värdet för andel högutbildade är det 48:e högsta i landet med 28,2 procent.

Andel personer med minst 3 års eftergymnasial utbildning i åldersgruppen 25-64 år.