Skattesats, Mörbylånga

Mörbylånga kommun ligger i Kalmar län och har 15 985 invånare. Under 2023 uppgick kommunalskatten i Mörbylånga kommun till 34,07 procent, vilket var den 56:e högsta i Sverige.

Redovisas som den sammanlagda skattesatsen som består av en skattesats till kommunen och en skattesats till landstinget. Begravningsavgiften är exkluderad liksom avgifter till religiösa samfund.