Skattesats, Mörbylånga

Mörbylånga kommun ligger i Kalmar län och har 16 144 invånare. Under 2024 uppgick kommunalskatten i Mörbylånga kommun till 34,07 procent, vilket var den 63:e högsta i Sverige.

Redovisas som den sammanlagda skattesatsen som består av en skattesats till kommunen och en skattesats till landstinget. Begravningsavgiften är exkluderad liksom avgifter till religiösa samfund.