Befolkningsökning, Mörbylånga

Mörbylånga kommun ligger i Kalmar län och har 15 985 invånare. Mellan åren 2019-2022 var befolkningsökningen i Mörbylånga kommun den 21:a högsta i landet med 4,8 procent.

Procentuell befolkningstillväxt i kommunen på tre års sikt. Ett negativt värde visar alltså på en minskad befolkning under perioden och vice versa.