Befolkningsökning, Mörbylånga

Mörbylånga kommun ligger i Kalmar län och har 15 487 invånare. Mellan åren 2017-2020 var befolkningsökningen i Mörbylånga kommun den 61:a högsta i landet med 3,2 procent.

Procentuell befolkningstillväxt i kommunen på tre års sikt. Ett negativt värde visar alltså på en minskad befolkning under perioden och vice versa.