Befolkningsökning, Mörbylånga

Mörbylånga kommun ligger i Kalmar län och har 16 144 invånare. Mellan åren 2020-2023 var befolkningsökningen i Mörbylånga kommun den 24:e högsta i landet med 4,2 procent.

Procentuell befolkningstillväxt i kommunen på tre års sikt. Ett negativt värde visar alltså på en minskad befolkning under perioden och vice versa.