Befolkningsökning, Mörbylånga

Mörbylånga kommun ligger i Kalmar län och har 15 722 invånare. Mellan åren 2018-2021 var befolkningsökningen i Mörbylånga kommun den 25:e högsta i landet med 4,5 procent.

Procentuell befolkningstillväxt i kommunen på tre års sikt. Ett negativt värde visar alltså på en minskad befolkning under perioden och vice versa.