Medelålder, Mörbylånga

Mörbylånga kommun ligger i Kalmar län och har 16 144 invånare. Värdet för medelålder är det 86:e högsta i landet med 45,8 år.

Medelålder på befolkningen boende i kommunen den 31 december varje år.