Kommunens kostnader, Mönsterås

Mönsterås kommun ligger i Kalmar län och har 13 134 invånare. Värdet för kommunens kostnader är det 38:e högsta i landet med 79 455 kr per invånare.

Avser kommunens totala nettokostnader dividerat med antal invånare. Nettokostnaden avser verksamhetskostnader samt kostnader för avskrivningar minus verksamhetens intäkter. Nettokostnaden visar alltså hur stor del av verksamheten som kommunen måste finansiera med skattemedel, generella statsbidrag och utjämning.