Kommunens skatteintäkter, Mönsterås

Mönsterås kommun ligger i Kalmar län och har 13 258 invånare. Värdet för kommunens skatteintäkter är det 81:a högsta i landet med 48 977 kr per invånare.

Kommunens skatteintäkter dividerat med antal invånare. Avser de preliminära intäkterna från kommunalskatten baserat på kommunens eget skatteunderlag.