Andel förtidspensionärer, Mönsterås

Mönsterås kommun ligger i Kalmar län och har 13 258 invånare. Värdet för andel förtidspensionärer är det 35:e högsta i landet med 6,1 procent.

Antal personer registrerade med sjuk- och aktivitetsersättning hos Försäkringskassan i december varje år som andel av befolkningen 16-64 år.