Andel förtidspensionärer, Mönsterås

Mönsterås kommun ligger i Kalmar län och har 13 264 invånare. Värdet för andel förtidspensionärer är det 46:e högsta i landet med 6,2 procent.

Antal personer registrerade med sjuk- och aktivitetsersättning hos Försäkringskassan i december varje år som andel av befolkningen 16-64 år.