Andel högutbildade, Mönsterås

Mönsterås kommun ligger i Kalmar län och har 13 258 invånare. Värdet för andel högutbildade är nära genomsnittet med 16,5 procent.

Andel personer med minst 3 års eftergymnasial utbildning i åldersgruppen 25-64 år.