Skattesats, Mönsterås

Mönsterås kommun ligger i Kalmar län och har 13 258 invånare. Under 2022 uppgick kommunalskatten i Mönsterås kommun till 34,07 procent, vilket var den 57:e högsta i Sverige.

Redovisas som den sammanlagda skattesatsen som består av en skattesats till kommunen och en skattesats till landstinget. Begravningsavgiften är exkluderad liksom avgifter till religiösa samfund.