Skattesats, Mönsterås

Mönsterås kommun ligger i Kalmar län och har 13 134 invånare. Under 2024 uppgick kommunalskatten i Mönsterås kommun till 34,07 procent, vilket var den 63:e högsta i Sverige.

Redovisas som den sammanlagda skattesatsen som består av en skattesats till kommunen och en skattesats till landstinget. Begravningsavgiften är exkluderad liksom avgifter till religiösa samfund.