Befolkningsökning, Mönsterås

Mönsterås kommun ligger i Kalmar län och har 13 264 invånare. Mellan åren 2017-2020 var befolkningsökningen i Mönsterås kommun den 42:a lägsta i landet med −1,7 procent.

Procentuell befolkningstillväxt i kommunen på tre års sikt. Ett negativt värde visar alltså på en minskad befolkning under perioden och vice versa.