Befolkningsökning, Mönsterås

Mönsterås kommun ligger i Kalmar län och har 13 258 invånare. Mellan åren 2018-2021 var befolkningsökningen i Mönsterås kommun den 27:e lägsta i landet med −2,3 procent.

Procentuell befolkningstillväxt i kommunen på tre års sikt. Ett negativt värde visar alltså på en minskad befolkning under perioden och vice versa.