Befolkningsökning, Mönsterås

Mönsterås kommun ligger i Kalmar län och har 13 134 invånare. Mellan åren 2020-2023 var befolkningsökningen i Mönsterås kommun den 87:e lägsta i landet med −1,0 procent.

Procentuell befolkningstillväxt i kommunen på tre års sikt. Ett negativt värde visar alltså på en minskad befolkning under perioden och vice versa.