Kommunens kostnader, Kalmar

Kalmar kommun ligger i Kalmar län och har en befolkning på 68 510 människor (2018). Landarealen är 962 kvadratkilometer.

Avser kommunens totala nettokostnader dividerat med antal invånare. Nettokostnaden avser verksamhetskostnader samt kostnader för avskrivningar minus verksamhetens intäkter. Nettokostnaden visar alltså hur stor del av verksamheten som kommunen måste finansiera med skattemedel, generella statsbidrag och utjämning.