Kommunens skatteintäkter, Kalmar

Kalmar kommun ligger i Kalmar län och har en befolkning på 68 510 människor (2018). Landarealen är 962 kvadratkilometer.

Kommunens skatteintäkter dividerat med antal invånare. Avser de preliminära intäkterna från kommunalskatten baserat på kommunens eget skatteunderlag.