Kommunens skatteintäkter, Kalmar

Kalmar kommun ligger i Kalmar län och har 70 329 invånare. Värdet för kommunens skatteintäkter är det 94:e högsta i landet med 46 474 kr per invånare.

Kommunens skatteintäkter dividerat med antal invånare. Avser de preliminära intäkterna från kommunalskatten baserat på kommunens eget skatteunderlag.