Anställda i kommunen, Kalmar

Kalmar kommun ligger i Kalmar län och har 71 328 invånare. Värdet för anställda i länet är det 28:e högsta i landet med 5 155 antal årsarbetande.

Antal årsarbetande i kommun eller region. Antalet årsarbetare räknas fram med hjälp av den faktiska sysselsättningsgraden för månadsavlönade och arbetade timmar för timavlönade.