Största privata arbetsgivare, Kalmar

Kalmar kommun ligger i Kalmar län och har 71 328 invånare. Största privata arbetsgivare är KLS UGGLARPS AB med 575 anställda (nov 2020).

Största privata arbetsgivare. Uppgifterna hämtas från SCB:s företagsregister och avser läget i november varje år. Observera att siffrorna över antal anställda är ungefärliga. Se även fotnot.