Andel förtidspensionärer, Kalmar

Kalmar kommun ligger i Kalmar län och har 71 328 invånare. Värdet för andel förtidspensionärer är nära genomsnittet med 4,4 procent.

Antal personer registrerade med sjuk- och aktivitetsersättning hos Försäkringskassan i december varje år som andel av befolkningen 16-64 år.