Andel förtidspensionärer, Kalmar

Kalmar kommun ligger i Kalmar län och har 70 329 invånare. Värdet för andel förtidspensionärer är det 91:a lägsta i landet med 4,6 procent.

Antal personer registrerade med sjuk- och aktivitetsersättning hos Försäkringskassan i december varje år som andel av befolkningen 16-64 år.