Andel företagare, Kalmar

Kalmar kommun ligger i Kalmar län och har 71 328 invånare. Värdet för andel företagare är det 43:e lägsta i landet med 5,0 procent.

Den här variabeln visar det hur stor andel av befolkningen i åldern 20-64 som driver ett eget företag.