Förvärvsfrekvens, Kalmar

Kalmar kommun ligger i Kalmar län och har en befolkning på 68 510 människor (2018). Landarealen är 962 kvadratkilometer.

Andel av befolkningen 20-64 år som förvärvsarbetade någon gång under året. Redovisas i procent.