Andel högutbildade, Kalmar

Kalmar kommun ligger i Kalmar län och har 70 329 invånare. Värdet för andel högutbildade är det 35:e högsta i landet med 30,0 procent.

Andel personer med minst 3 års eftergymnasial utbildning i åldersgruppen 25-64 år.