Andel högutbildade, Kalmar

Kalmar kommun ligger i Kalmar län och har en befolkning på 68 510 människor (2018). Landarealen är 962 kvadratkilometer.

Andel personer med minst 3 års eftergymnasial utbildning i åldersgruppen 25-64 år.